Kako lahko en zaposlen opravi dvakrat več dela?

DHL Slovenija

JANUAR 2003, podružnica globalne logistične multinacionalke DHL

Ključ do uspeha logističnega podjetja so sistematizirani in urejeni poslovni procesi, zaradi česar ISO standard igra pomembno vlogo v poslovanju. DHL že ima standard ISO 9001, a želi to področje tudi informacijsko podpreti.

HAL PREDLAGA

Rešitev naj specifiko organiziranja procesov v skladu z ISO standardom rešuje na način, ki je prilagojen konkretnemu načinu poslovanja v podjetju DHL Slovenija.

VIZIJA

Želimo razviti aplikacijo, ki bo standardizirana in hkrati modularna, ob tem pa tudi dovolj prilagodljiva, da jo bo DHL Slovenija lahko enostavno nadgrajeval in prilagajal.

LETO IN DVA MESECA KASNEJE …

… obseg dela, ki ga je odgovorna oseba porabila za upravljanje dokumentacije, in procesi v skladu z ISO standardom se skrčijo za 90%.