Kako ohraniš pozornost utrujenega potnika z izgubljeno prtljago?

Aerodrom Ljubljana

AVGUST 2003, osebni računalnik letalskega potnika, kjerjkoli na svetu

Osrednje slovensko letališče doživlja razcvet. Število potnikov in obseg blaga strmo naraščata, povečuje se število letalskih družb, ki letališče izbirajo za svojo destinacijo. Spletni portal Aerodroma Ljubljana takega razvoja ni več sposoben dohajati, saj je tehnološko in vsebinsko zastarel. Začne se iskanje dobrih predlogov.

HAL PREDLAGA

Spletni portal naj izpolni temeljno poslanstvo: postane naj dostopen in izčrpen vir informacij, ki ga kot referenčni okvir redno uporabljajo zelo različne skupine individualnih in institucionalnih uporabnikov spletne predstavitve Aerodroma Ljubljana.

VIZIJA

Enovit sistem zagotavljanja informacij naj pokrije potrebe petih različnih temeljnih skupin uporabnikov, njihovih podskupin in skorajda neomejeno število možnosti glede logike iskanja informacij. Ponudi naj več od predstavitve letališča in z njim povezanih storitev, osnovnim informacijam pa naj bodo dodani podatki o letalskih družbah, letalih in denimo destinacijah. V tem smislu naj bo dobra uporabniška izkušnja izhodišče, ki vse potencialno zanimive informacije posreduje intuitivno razumljivo, funkcionalno in vizualno kakovostno. Kljub usmerjenosti v uporabnike naj spletno mesto omogoči tudi preprosto upravljanje vsebin in tako postane prijazno tudi za tiste, ki vsak dan z njim delajo: ga ažurirajo, dopolnjujejo in spreminjajo.

LETO IN DVA MESECA KASNEJE …

… spletno mesto ima približno 1,2 milijona obiskov letno. Napak v delovanju je zelo malo, čeprav gre za spletno mesto, ki ga sestavlja pet javno dostopnih spletnih portalov in en interni, namenjen zaposlenim.