CC+PCP

Naj stroški ostanejo pod vašim nadzorom

Poslovna aplikacija “Kontroling” omogoča vodilnim popoln nadzor nad stroški, medtem ko aplikacija “Lastne cene” omogoča vpogled v strukturo lastnih cen proizvodov.

 

Težave, ki jih imajo podjetja pri poslovanju

 • Trenutna neustrezna poslovna rešitev za analiziranje in spremljanje stroškov (ali pa poslovne rešitve ni)
 • Nepregledno poslovanje
 • Za analiziranje potrebujete veliko časa
 • Managerji morajo podrobno poznati konte za pridobitev podatkov (morajo biti pravi računovodski strokovnjaki)
 • Za analizo podatkov uporabljate računovodski inforamcijski sistem, ki ni ustrezen za analizo
 • Nimate poročilnega sistema
 • Pozno ugotavljanje napak pri knjiženju

 

Koristi CC ja, ki jih prinaša v vaše podjetje

 • Preprost, učinkovit poročilni sistem
 • Uvaja pregledno poslovanje v podjetje
 • Prihranek časa pri analizi poslovanja
 • Urejenost poslovanja na področju stroškov
 • Omogoča sistematično nižanje nepotrebnih stroškov

Značilnosti CC ja

 • Sodobna stroškovna aplikacija
 • Pregleden uporabniški vmesnik
 • Enkraten vnos začetnih podatkov
 • Učinkovit sistem za analizo podatkov poslovanja
 • Izdelana poročila v obliki tabel in grafičnih prikazov

Komu v podjetju je namenjen

 • Direktorjem/managerjem
 • Vodjem kontrolinga
 • Vodjem drugih oddelkov
 • Računovodjem
 • Projektnim vodjem
 • Ostalim, ki želijo znižati stroške poslovanja.

 

Koristi PCP-ja, ki jih prinaša v vaše podjetje

 • Enostavno razporejanje stroškov na proizvode
 • Izračun predkalkulacije in pokalkulacije
 • Simuliranje (dodatnega) dobička pri sprejetju ali zavrnitvi posla ob določenih pogojih (ekonomska upravičenost posla)
 • Izračun dodatnega dobička v primeru simuliranja dodatnih (+/-) količin.
 • Izračun praga rentabilnosti

 

Komu v podjetju je namenjen

 • Direktorjem/managerjem
 • Vodjem kontrolinga
 • Računovodjem