Hal MIS 2.0

Sodelujete pri evropskih projektih ali ste financirani iz evropskih sredstev in periodično oddajate poročila o opravljenem delu?

Aplikacija HAL MIS 2.0 je posebej prilagojena spremljanju in poročanju o aktivnostih na projektih, ki so financirane s strani ministrstev oz. evropskih skladov in projektov.

HAL MIS 2.0 je programska aplikacija za podporo procesom spremljanja poslovnih parametrov projektov in je načrtno zasnovana zelo »vitko«, z osnovnimi funkcionalnostmi, ki so za spremljanje projektov in poročanje najpomembnejši. Hkrati aplikacija ne onemogoča nadgradnje z dodatnimi moduli ali povezovanja z drugimi, obširnejšimi in kompleksnejšimi aplikacijami in dokumentnimi sistemi, ki jih imajo vpeljana podjetja za celovitejše spremljanje in podporo svojemu poslovanju.

Aplikacija HAL MIS 2.0 je posebej prilagojena spremljanju in poročanju o aktivnostih (vrsti aktivnosti, nalogah, porabi ur) na projektih, ki so financirane s strani ministrstev oz. evropskih skladov in projektov in za svoje financiranje zahtevajo stalna periodična poročanja.
Sistem temelji na vodenju evidence časa (časovnicah), ki ga posamezna oseba porabi pri konkretnem delu na določenem projektu oz. aktivnosti znotraj projekta ter na spremljanju stroškov in kvote ur na projektih. Omogoča kreiranje poljubnih pregledov in poročil, vgrajen pa je tudi sistem za potrjevanje poročanih ur zaposlenim s strani nadrejenih oz. vodij projektov. Osnovni funkcionalnosti aplikacije se modularno lahko dodajajo tudi dodatni moduli, kot so modul za vodenje, potrjevanje in obračunavanje potnih nalogov, modul za vpis priložnosti oz. idej, preden preidejo v konkreten projekt, modul za vodenje dosjeja naročnikov in njegovih kontaktov (CRM)…

Dostop do aplikacije je namenjen le registriranim uporabnikom, ki imajo glede na svoje zadolžitve dodeljene ustrezne pravice za delo z aplikacijo.