Magento modul za kartično plačevanje

Magento modul za kartično plačevanje s sistemom UJP e-plačila

Sistem UJP e-plačila omogoča spletnim trgovinam plačevanje prek spleta na univerzalen način z več različnimi ponudniki plačilnih storitev in na več različnih načinov.

Na Hal interactive smo razvili posredni modul za integracijo sistema UJP e-plačila z odprtokodno e-commerce platformo Magento.

Kaj aplikacija omogoča vašim strankam?

 • Modul za posredovanje plačil med platformo Magento in sistemom UJP e-plačila je namenjen vsem uporabnikom, ki so zavezani uporabljati transakcijske sisteme UJP (vsem proračunskim porabnikom) in želijo v svoje elektronsko poslovanje na platformi Magento (spletne trgovine) vpeljati direktno kartično plačevanje.

 

Opis plačevanja s sistemom UJP e-plačila

Uporaba UJP sistema se začne v trenutku, ko uporabnik v e-storitvi (spletni trgovini) izbere gumb PLAČILO:

 • sistem UJP preveri izvor zahtevka o plačilu in podatke o spletni trgovini,
 • uporabniku se prikaže izbor možnih načinov plačil,
 • ob izbiri željenega način plačila je uporabnik preusmerjen na stran izbranega plačilnega servisa,
 • izvede se prenos podatkov, potrebnih za izvedbo plačila s strani sistema UJP k plačilnemu servisu,
 • uporabnik izvede plačilo, kot običajno,
 • po uspešno/neuspešno izvedenem plačilu plačilni servis sistemu UJP posreduje odgovor in potrdilo,
 • sistem UJP uporabnika preusmeri na ustrezno zaključno stran.

Napredne funkcionalnosti

 • Za vključitev v storitev UJP e-plačila je potrebno najprej opraviti določene registracije in nastavitve ponudnika e-storitve (vzpostaviteja trgovine) in e-storitve same in sicer:
Registracija ponudnika e-storitve
 • osnovni podatki o ponudniku,
 • načini plačevanja oz. plačilne servise,
 • opredelitev e-storitev,
 • pridobitev identifikatorjev za izbrane plačilne servise.
Registracija e-storitvev sistemu UJP e-plačila
 • posredovanje potrebnih URL naslovov aplikacije za testni in produkcijski sistem,
 • pridobitev številke posredovane storitve (ids),
 • izmenjava certifikatov UJP – aplikacija e-storitev,
 • testiranje povezav med aplikacijo, sistemom UJP in plačilnimi servisi,
 • omogočanje dostopa UJP do URL-naslova, ki vrača xml dokument za pridobivanje podatkov do plačila,
 • izvedba testnega plačila pri plačilnih servisih,
 • obojestranska nastavitev varnostnih omejitev za https protokol.
Preverjanje delovanja potrjevanja plačil in poizvedbe o statusu
 • testno preverjanje delovanja potrjevanja plačil s strani sistema UJP,
 • prejem obvestila v xml obliki o opravljenem plačilu,
 • preverjanje delovanja poizvedbe o statusu plačila s strani e-storitve,
 • pridobitev potrdila v xml obliki o plačilu s strani sistema UJP.