Razvoj aplikacij

Inženirji stabilno delujočih spletnih in mobilnih rešitev

Ključni izziv podjetja HAL INTERACTIVE je razvoj inteligentnih spletnih in mobilnih okolij, s katerimi lahko podjetja, ustanove ali organizacije izboljšajo svojo učinkovitost, zanesljivost in varnost poslovanja.

Na vsakem projektu je zato središče pozornosti postavljeno na izboljšanje izkušnje oziroma učinka ključnih uporabnikov, bistvo predlaganih rešitev pa je načrtno uveljavljanje celostnega pristopa.

Namenske spletne aplikacije

 

Uporaba standardiziranih rešitev za nekatera podjetja pomeni nesprejemljivo stopnjo prilagajanja, tveganj ali nižanja obstoječih standardov kakovosti. To zlasti velja za podjetja, katerih poslovni model ali poslovni procesi temeljijo na aplikaciji in si zato ne morejo privoščiti, da bi ostali brez možnosti za nadaljnji razvoj in podporo.

HAL INTERACTIVE namensko razvija spletne aplikacije za podjetja in institucije, ki želijo kompleksne poslovne procese obvladati s spletno podprtimi rešitvami. Z odločitvijo za namenski razvoj kupec pridobi aplikacijo, ki v popolnosti zadovoljuje njegove uporabniške potrebe in je hkrati celostno integrirana v njegovo informacijsko okolje in procese.

Dinamika nadgradenj, sprememb in vzdrževanja je v popolnosti podrejena potrebam kupca.